به پرو تبلیغ خوش آمدید

صنعت

تازه های صنعت

میلگرد 2344DSs اوکراین-میلگرد گرمکار اوکراین

میلگرد ۲۳۴۴DSs اوکراین-میلگرد گرمکار اوکراین

تهران ۳ ساعت قبل
فولاد 4841-ورق استیل 4841-تسمه استیل 4841-ورق نسوز

فولاد ۴۸۴۱-ورق استیل ۴۸۴۱-تسمه استیل ۴۸۴۱-ورق نسوز

تهران ۳ ساعت قبل
میلگرد 1221-فولاد 1221-فولاد فنر 1221-تسمه 1221

میلگرد ۱۲۲۱-فولاد ۱۲۲۱-فولاد فنر ۱۲۲۱-تسمه ۱۲۲۱

تهران ۳ ساعت قبل
میلگرد نقره ای-گرد نقره ای- فولاد ابزار سردکار

میلگرد نقره ای-گرد نقره ای- فولاد ابزار سردکار

تهران ۳ ساعت قبل
ورق داپلکس-میلگرد داپلکس-لوله داپلکس-فولاد 2205

ورق داپلکس-میلگرد داپلکس-لوله داپلکس-فولاد ۲۲۰۵

تهران ۳ ساعت قبل
فولاد A285 -ورق A285 -ورق مخزنی A285 -ورق حرارتی

فولاد A۲۸۵ -ورق A۲۸۵ -ورق مخزنی A۲۸۵ -ورق حرارتی

تهران ۳ ساعت قبل
لوله استیل -لوله استنلس استیل-انواع لوله استیل

لوله استیل -لوله استنلس استیل-انواع لوله استیل

تهران ۳ ساعت قبل
لوله x52 –فولاد x52-لوله آتشخوار

لوله x۵۲ –فولاد x۵۲-لوله آتشخوار

تهران ۳ ساعت قبل
میلگرد استیل 420-میلگرد استیل 316L-میلگرد 304

میلگرد استیل ۴۲۰-میلگرد استیل ۳۱۶L-میلگرد ۳۰۴

تهران ۳ ساعت قبل
vcn200- میلگرد vcn200-فولاد vcn200-فولاد ابزار

vcn۲۰۰- میلگرد vcn۲۰۰-فولاد vcn۲۰۰-فولاد ابزار

تهران ۳ ساعت قبل
میلگرد vcn100-فولاد vcn100-تسمه vcn100

میلگرد vcn۱۰۰-فولاد vcn۱۰۰-تسمه vcn۱۰۰

تهران ۳ ساعت قبل
میلگرد spk-فولاد spk-فولاد سردکار

میلگرد spk-فولاد spk-فولاد سردکار

تهران ۳ ساعت قبل
فولاد SPKNL-میلگرد SPKNL-فولاد سردکار-فولاد 2379

فولاد SPKNL-میلگرد SPKNL-فولاد سردکار-فولاد ۲۳۷۹

تهران ۳ ساعت قبل
استنلس استیل - فولاد ضد زنگ-فولاد ابزار

استنلس استیل - فولاد ضد زنگ-فولاد ابزار

تهران ۳ ساعت قبل
میلگرد spkr-تسمه spkr- -فولاد spkr

میلگرد spkr-تسمه spkr- -فولاد spkr

تهران ۳ ساعت قبل
میلگرد استیل 304-ورق استیل 304-تسمه استیل 304

میلگرد استیل ۳۰۴-ورق استیل ۳۰۴-تسمه استیل ۳۰۴

تهران ۳ ساعت قبل
میلگرد استیل 316 – ورق استیل 316- لوله استیل

میلگرد استیل ۳۱۶ – ورق استیل ۳۱۶- لوله استیل

تهران ۳ ساعت قبل