به پرو تبلیغ خوش آمدید
آگهی های ویژه

تجهيزات پزشكي

بنر
تازه های تجهيزات پزشكي - لوازم

فروش تجهیزات آزمایشگاهی ایرانی و خارجی

فروش تجهیزات آزمایشگاهی ایرانی و خارجی

تهران یک ربع قبل
خریدو فروش حمام التراسونیک ساخت الما آلمان و چین

خریدو فروش حمام التراسونیک ساخت الما آلمان و چین

تهران نیم ساعت قبل
نمایندگی خرید وفروش ویسکومتر

نمایندگی خرید وفروش ویسکومتر

تهران نیم ساعت قبل
خرید و فروش دستگاه های PH متر، کدورت سنج ، کلرسنج ، کنداکتیو

خرید و فروش دستگاه های PH متر، کدورت سنج ، کلرسنج ، کنداکتیو

تهران نیم ساعت قبل
خرید و فروش دستگاه ریل تایم ABI ،BIO-RAD،Healforce

خرید و فروش دستگاه ریل تایم ABI ،BIO-RAD،Healforce

تهران نیم ساعت قبل
نمایندگی خرید و فروش دستگاه اسپکتروفتومتر DLAB

نمایندگی خرید و فروش دستگاه اسپکتروفتومتر DLAB

تهران نیم ساعت قبل
نمایندگی خرید و فروش همزن مکانیکی از برند DLAB

نمایندگی خرید و فروش همزن مکانیکی از برند DLAB

تهران نیم ساعت قبل
خرید و فروش ترمال سایکلر ABI،bio-rad،Healforce، LO

خرید و فروش ترمال سایکلر ABI،bio-rad،Healforce، LO

تهران نیم ساعت قبل
خرید و فروش اسپکتروفتومتر UVVISIBLE شیمادزو

خرید و فروش اسپکتروفتومتر UVVISIBLE شیمادزو

تهران نیم ساعت قبل
نمایندگی خرید وفروش اسپکتروفتومترو پرکین المر

نمایندگی خرید وفروش اسپکتروفتومترو پرکین المر

تهران ۱ روز پیش
نمایندگی خرید و فروش دستگاه بیلی روبین متر

نمایندگی خرید و فروش دستگاه بیلی روبین متر

تهران ۱ روز پیش
خرید و فروش اسپکتروفتومتر UVVisible و vis یونیکو

خرید و فروش اسپکتروفتومتر UVVisible و vis یونیکو

تهران ۱ روز پیش
نمایندگی خرید و فروش دستگاه ورتکس ساخت کمپانی DLAB چین

نمایندگی خرید و فروش دستگاه ورتکس ساخت کمپانی DLAB چین

تهران ۱ روز پیش
خرید و فروش اسپکتروفتومتر کمپانی perkinelmer

خرید و فروش اسپکتروفتومتر کمپانی perkinelmer

تهران ۱ روز پیش
خرید و فروش همزن مکانیکی از برند,MTOPS,

خرید و فروش همزن مکانیکی از برند,MTOPS,

تهران ۱ روز پیش
نمایندگی خرید و فروش انواع سمپلر برندDlab

نمایندگی خرید و فروش انواع سمپلر برندDlab

تهران ۱ روز پیش
دستکش جراحی بدون پودر آنتی میکروبیال گامکس

دستکش جراحی بدون پودر آنتی میکروبیال گامکس

تهران ۳ روز پیش

بنر