به پرو تبلیغ خوش آمدید

صنعت

تازه های صنعت

سیلیس ویژه صنایع سرامیک

سیلیس ویژه صنایع سرامیک

تهران نیم ساعت قبل
تسمه ترانس-تسمه نورد-تسمه ماشینکار-ریز بار آهن

تسمه ترانس-تسمه نورد-تسمه ماشینکار-ریز بار آهن

تهران نیم ساعت قبل
تسمه ماشینکار- تسمه نورد-تسمه ترانس -تسمه فابریک

تسمه ماشینکار- تسمه نورد-تسمه ترانس -تسمه فابریک

تهران نیم ساعت قبل
تسمه نورد-تسمه ماشینکار-تسمه فابریک-تسمه ترانس

تسمه نورد-تسمه ماشینکار-تسمه فابریک-تسمه ترانس

تهران نیم ساعت قبل
فولاد سپری-سپری فلزی-سپری پری-یپری فابریک

فولاد سپری-سپری فلزی-سپری پری-یپری فابریک

تهران نیم ساعت قبل
لوله A106-فولاد A106-ورق A106-تسمه A106

لوله A۱۰۶-فولاد A۱۰۶-ورق A۱۰۶-تسمه A۱۰۶

تهران نیم ساعت قبل
میلگردmo40-فولادmo40-تسمهmo40-فولاد7225

میلگردmo۴۰-فولادmo۴۰-تسمهmo۴۰-فولاد۷۲۲۵

تهران نیم ساعت قبل
spkr - فولاد2436 - قیمتspkr - میلگردspkr-تسمه

spkr - فولاد۲۴۳۶ - قیمتspkr - میلگردspkr-تسمه

تهران نیم ساعت قبل
spk - 1.2080

spk - ۱.۲۰۸۰

تهران نیم ساعت قبل
فولاد قالب پلاستیک - cmsk- میلگرد2312

فولاد قالب پلاستیک - cmsk- میلگرد۲۳۱۲

تهران نیم ساعت قبل
فولادck۴۵-میلگردck۴۵-فولاد ماشینکار

فولادck۴۵-میلگردck۴۵-فولاد ماشینکار

تهران نیم ساعت قبل
فولادvcn200-میلگردvcn- فولادvcn-فولاد۶۵۸۰

فولادvcn۲۰۰-میلگردvcn- فولادvcn-فولاد۶۵۸۰

تهران نیم ساعت قبل
فولاد ابزار تند بر (High speed steel(HSS

فولاد ابزار تند بر (High speed steel(HSS

تهران نیم ساعت قبل
فولاد ابزار ۲۳۴۴–فروش فولاد ابزار گرمکار ۱٫۲۳۴۴-فولاد آهنگری

فولاد ابزار ۲۳۴۴–فروش فولاد ابزار گرمکار ۱٫۲۳۴۴-فولاد آهنگری

تهران نیم ساعت قبل
فولاد 2365-فولاد قالب سازی-میلگرد 2365

فولاد ۲۳۶۵-فولاد قالب سازی-میلگرد ۲۳۶۵

تهران نیم ساعت قبل
فولاد 6511-میلگرد 6511-فولاد VCN100

فولاد ۶۵۱۱-میلگرد ۶۵۱۱-فولاد VCN۱۰۰

تهران نیم ساعت قبل
فولاد 3207 - میلگرد 3207 -فولاد خشکه هوایی-فولاد تندبر 3207

فولاد ۳۲۰۷ - میلگرد ۳۲۰۷ -فولاد خشکه هوایی-فولاد تندبر ۳۲۰۷

تهران نیم ساعت قبل